Authentic Voice

trine

Stemmen er vores primære kommunikationsmiddel og står for at bære en stor del af budskabet –  uanset indholdet af ord. Når stemmen er funderet i kroppen i et autentisk udtryk kommer vores budskab frem og bliver husket.

Via stemmen har vi en unik mulighed for at arbejde med en af vores vigtigste og primære kommunikationsmidler, der rækker dybt ned i vores vaner og mønstre, kropsligt, mentalt og socialt.

Sangstemmen er en naturlig del af talestemmen, og sang – og stemmetræning skaber frihed i udtryk og formidling. Arbejdet med at frigøre stemmen åbner for personlig gennemslagskraft, samt indsigter i egne og andres kommunikative potentialer.

Gennem velafprøvede metoder indenfor nyeste stemmeforskning kombineret med NLP coaching, når vi ind til kernen til et frit og autentisk stemmebrug, giver individuel vejledning  og værktøjer til træning og udvikling.

I kan forvente resultater som:

Større naturlig autoritet og gennemslagskraft
Dybere forståelse af kropssprog, dynamik og fortælling
Kontakt med at kunne synge – med og for andre (valgfrit)
Indsigt i kroppens energiskabende ressourcer, åndedræt og støtte
Konkret individuel pin-point af hæmmende vaner og ubevidste “bremser”
Oplevelse på egen stemme af ny og bedre praksis
Forøget livsglæde, motivation og empowerment

Autentiske mennesker træffer beslutninger, der er i overensstemmelse med deres indre værdier. De udtrykker sig frit, taler med overbevisning, indsigt og naturligt selvværd. De har adgang til deres intuition og en øget grad af selvindsigt og er i verden med nærvær. De træffer bæredygtige valg.